ข่าวกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 10/2565

นางฐณิฎฐา จัทนฤกษ์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการฯ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 10/2566 ผ่านการประชุมทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นความประสงค์ขอรับอุปการะคนพิการเกี่ยวกับการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล จำนวน 13 ครอบครัว คนพิการ จำนวน 14 ราย และการปรับปรุงคำนิยามคุณสมบัติของผู้ขอรับอุปการะคนพิการ และคุณสมบัติของคนพิการ รวมทั้ง ปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารในการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล โดยมีนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประธานการประชุม
#PowerD #PowerDep #ช่วย24ชม

ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีชาย ได้ที่
WebSite : http://www.banrachawadee.com/
Facebook : https://www.facebook.com/banrachawadee/
Tiktok : https://www.tiktok.com/@rachawadeeboy
ผลิตภัณฑ์สินค้าบ้านราชาวดี (ชาย) : https://www.facebook.com/banrachawadeeBoy
Line ID : jawadee2017


  20 พฤศจิกายน 2566
โดย: admin


ย้อนกลับ
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้