งบประมาณ

งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566

- แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   "อ่านเพิ่มเติม"
- กรอบงบประมาณที่โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2566 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี  "อ่านเพิ่มเติม"


เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้