คลังวิดีโอ
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)
ตอนที่ 2 การทำกายภาพบำบัด
ตอนที่ 3 กระบวนการรับเด็กเข้าสถานคุ้มครองฯ
ตอนที่ 4 ขั้นตอนการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเตียง
ตอนที่ 5 ศิลปะบำบัด
ตอนที่ 6 อาชีวบำบัด
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้