ข่าวสมัครงาน
05 ตุลาคม 2566
ขอยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณมูลนิธิบ้านราชาวดี )
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
04 ตุลาคม 2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
04 ตุลาคม 2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
29 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
26 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
01 กันยายน 2566
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
23 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
11 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
04 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
19 มิถุนายน 2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยง และตำแหน่งคนครัว
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้