บริจาค
การรับบริจาค
ท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของได้โดยตรงที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี
เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ขั้นตอนการรับบริจาค
การรับบริจาคสิ่งของ กรุณานำสิ่งของบริจาคมาลงรายการที่เจ้าหน้าที่โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
1. เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนสิ่งของที่บริจาค ลงในใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ
พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาค
2. เจ้าหน้าที่จะออกใบรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้บริจาค
3. เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบขอบคุณเป็นหนังสือราชการพร้อมสำเนาใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ
ส่งไปตามที่อยู่ของท่านในอีก 1 สัปดาห์
การบริจาคเงิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์รับบริจาคโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
4.  เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนเงินที่บริจาค ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายลงในใบแสดงความจำนงบริจาค พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาค
5. เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)
6. เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบขอบคุณเป็นหนังสือราชการพร้อมสำเนาใบแสดงความจำนงบริจาค ส่งไปตามที่อยู่ของท่านในอีก 1 สัปดาห์

** ท่านสามารบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี มูลนิธิบ้านราชาวดี เลขที่บัญชี 108-0-13468-9  และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินได้ทาง
โทร. 02 583 8426 ต่อ 102 
E-mail :  Banrajawadee@dep.go.th 
Line : jawadee2017


สิ่งของที่ต้องการรับบริจาค


เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้