สแกนร่วมบุญ

สแกนร่วมบุญ


ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านราชาวีดี(ชาย)

ได้โดยสแกนที่คิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้