ติดต่อสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)
78/6 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1
ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2583 8426 ต่อ 102 บริจาคสิ่งของ
          ต่อ 103 ฝ่ายสวัสดิการฯ
          ต่อ 119 ฝ่ายธุรการ
โทรสาร : 0 2584 6864
Email : Banrajawadee@dep.go.th
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้