โครงสร้างผู้บริหารกรม
-
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: -
Email: -
นางสาวสนธยา บุณยภูษิต
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08 1174 4936
Email: sonboon@gmail.com
นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email: pisit.p@dep.go.th
นางณฐอร อินทร์ดีศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08 1700 1728
Email: nataorn59@gmail.com
นางสาวอมรศรี รัศมิทัต
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08 1859 8267
Email: admin.wpd@dep.go.th
นางฐณิฏฐา จันทนฤกษ์
ผู้ปกครองการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08 1859 8268
Email: banrajawadee@dep.go.th
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้