วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

" เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กพิการ (ชาย) "


พันธกิจ

" ส่งเสริมและให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ จัดสวัสดิการสังคม ฟื้นฟู และดูแลคนพิการอย่างมีมาตรฐาน ดำรงชีวิตอิสระ และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้ "

เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้