ข่าวกิจกรรม
18 มิถุนายน 2567
กิจกรรม “เรียนรู้ Do & Don’t การเงิน การคลัง และการพัสดุ”
อ่านรายละเอียด ...
18 มิถุนายน 2567
ตรวจเยี่ยมผู้ใช้บริการ (คนพิการ) ตามอาคารเรือนนอน
อ่านรายละเอียด ...
18 มิถุนายน 2567
ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้ใช้บริการ (คนพิการ)
อ่านรายละเอียด ...
18 มิถุนายน 2567
ฉีดพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน กำจัดยุงลายภายในหน่วยงาน
อ่านรายละเอียด ...
18 มิถุนายน 2567
ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการด้านอาชีพ กับมูลนิธิโอสถสภา
อ่านรายละเอียด ...
17 มิถุนายน 2567
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียด ...
17 มิถุนายน 2567
อบรมหลักสูตรล่ามภาษามือชุมชน 135 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2567
อ่านรายละเอียด ...
12 มิถุนายน 2567
พิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านรายละเอียด ...
12 มิถุนายน 2567
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านรายละเอียด ...
11 มิถุนายน 2567
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด
อ่านรายละเอียด ...
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้