ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
13 มิถุนายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
11 มิถุนายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
11 มิถุนายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
11 มิถุนายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
23 พฤษภาคม 2567
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
29 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สสำหรับหุงต้มอาหารใหเกับผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
29 เมษายน 2567
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สซัก-อบผ้าให้กับผู้ใช้บริการภายนสถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
03 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮค ๕๕๑๔ กรุงเทพมหานคร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
03 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วยแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
01 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สซัก-อบผ้าให้กับผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองฯ ปจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ...
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้