ข่าวกิจกรรม
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
การศึกษา กศน.

นางฐณิฎฐา จัทนฤกษ์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการฯ งานส่งเสริมพัฒนาการ นำผู้ใช้บริการเข้ารับการศึกษาในระบบ กศน. ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 ราย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 ราย โดยมีคุณครู กศน.อำเภอปากเกร็ด เข้ามาทำการสอนวิชาศิลปะ เพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ รวมทั้ง พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และในช่วงบ่ายเด็ก ๆ ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด กวาดพื้น บริเวณอาคารเรียน ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

#PowerD #PowerDep #ช่วย24ชม

ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีชาย ได้ที่
WebSite : http://www.banrachawadee.com/
Facebook : https://www.facebook.com/banrachawadee/
Tiktok : https://www.tiktok.com/@rachawadeeboy?
ผลิตภัณฑ์สินค้าบ้านราชาวดี (ชาย) : https://www.facebook.com/banrachawadeeBoy
Line ID : jawadee2017


  14 พฤศจิกายน 2566
โดย: admin


ย้อนกลับ
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้