ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ของ พก.

นางฐณิฎฐา จัทนฤกษ์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บ้านราชาวดี (ชาย) เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ ของ พก. ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเบสต์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ นนทบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ บทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการและบุคลากรที่ดีของ พก. รวมทั้งเกิดเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการ พร้อมทั้งพัฒนาความคิดและพฤติกรรมให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตโดยมี นางสาวสิชากาณจ์ ศิไพบุณณากาณจ์ เลขานุการกรม ประธานเปิดโครงการอบรมฯ

#PowerD #PowerDep #ช่วย24ชม

ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีชาย ได้ที่
WebSite : http://www.banrachawadee.com/
Facebook : https://www.facebook.com/banrachawadee/
Tiktok : https://www.tiktok.com/@rachawadeeboy?
ผลิตภัณฑ์สินค้าบ้านราชาวดี (ชาย) : https://www.facebook.com/banrachawadeeBoy
Line ID : jawadee2017


  16 พฤศจิกายน 2566
โดย: admin


ย้อนกลับ
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้