ข่าวกิจกรรม
พก. โดย สคพ.บ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG - องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (ครั้งที่ 7)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคนพิการ งานอาชีวบำบัด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG - องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (ครั้งที่ 7) ภายใต้โครงการ STRONG – องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อสนับสนุนการรวมตัวกันของบุคลากร และร่วมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริตแก่บุคลากร ก่อให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตภายในหน่วยงาน โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ และผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอรัม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีชาย ได้ที่
WebSite : http://www.banrachawadee.com/
Facebook : https://www.facebook.com/banrachawadee/
ผลิตภัณฑ์สินค้าบ้านราชาวดี (ชาย) : https://www.facebook.com  30 พฤษภาคม 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้