ข่าวกิจกรรม
พก. โดย สคพ.บ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี ประชุมหารือการดูแลผู้ใช้บริการภายในอาคารพัก

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี ประธานประชุมหารือการดูแลผู้ใช้บริการภายในอาคารพัก เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักดูแลตนเอง และฝึกนิสัยให้เด็กรู้จักการรักษาความสะอาด เช่น ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง การดูแลส่งต่อผู้ใช้บริการเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชาวดี สคพ.บ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี

ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีชาย ได้ที่
WebSite : http://www.banrachawadee.com/
Facebook : https://www.facebook.com/banrachawadee/
ผลิตภัณฑ์สินค้าบ้านราชาวดี (ชาย) : https://www.facebook.com.


  27 มิถุนายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้