ข่าวกิจกรรม

พก. โดย สคพ.บ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนประชาบดี เข้าเยี่ยมบ้านและพบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายกลุ่มพัฒนาคนพิการ งานพยาบาล งานสังคมสงเคราะห์ และกลุ่มคุ้มครอง งานส่งเสริมพัฒนาการ ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนประชาบดี เข้าเยี่ยมบ้านและพบปะผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อพูดคุยปัญหา อุปสรรค แนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการเรียนทุกระดับชั้น อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน ครู และผู้ปกครองอีกด้วยติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีชาย ได้ที่
WebSite : http://www.banrachawadee.com/
Facebook : https://www.facebook.com/banrachawadee/
ผลิตภัณฑ์สินค้าบ้านราชาวดี (ชาย) : https://www.facebook.com.  27 มิถุนายน 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้