ข่าวกิจกรรม
พก. โดย สคพ.บ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. 

นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e GP) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีชาย ได้ที่
WebSite : http://www.banrachawadee.com/
Facebook : https://www.facebook.com/banrachawadee/
ผลิตภัณฑ์สินค้าบ้านราชาวดี (ชาย) : https://www.facebook.com  04 กรกฎาคม 2567
โดย: Admin


ย้อนกลับ
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้