ข่าวกิจกรรม
พก. โดย สคพ.บ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี ประชุมหารือแนวทางการรับบริจาค 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. 

นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี ประธานประชุมหารือแนวทางการรับบริจาคเงินและสิ่งของ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รับบริจาค เพื่อให้การปฏิบัติงานในการรับบริจาคเงินและสิ่งของระบบรับบริจาคของบ้านราชาวดี (ชาย) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้ง รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้ ได้สำรวจสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคในคลังพัสดุ

ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีชาย ได้ที่
WebSite : http://www.banrachawadee.com/
Facebook : https://www.facebook.com/banrachawadee/
ผลิตภัณฑ์สินค้าบ้านราชาวดี (ชาย) : https://www.facebook.com  04 กรกฎาคม 2567
โดย: Admin


ย้อนกลับ
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้