ข่าวกิจกรรม
พก. โดย สคพ.บ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี ร่วมประชุมชี้แจงการเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขององค์กรในสังกัด พม.

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น.

นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขององค์กรในสังกัด พม. เพื่อรับทราบสิทธิ สวัสดิการการดูแลแบบ Long Term Care (การดูแลแบบประคับประคอง) ชีวภิบาลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการที่อยู่ในความคุ้มครองของ พม. โดยมีนางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เป็นประธานการประชุม

ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีชาย ได้ที่
WebSite : http://www.banrachawadee.com/
Facebook : https://www.facebook.com/banrachawadee/
ผลิตภัณฑ์สินค้าบ้านราชาวดี (ชาย) : https://www.facebook.com  10 กรกฎาคม 2567
โดย: admin


ย้อนกลับ
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้