ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง

- นางสาวณีรนุช วิหคไพรวัลย์
- นางลัดดา ใสสุข
- นางสาววรรณา อินทร์ประสิทธิ์

ขอให้ผู้มีรายฃื่อเข้าทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสัมภาษณ์ในวันที่ พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี  26 กันยายน 2566
โดย: admin


ย้อนกลับ
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้