ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง

ขอให้ผู้ผ่านกาารคัดเลือก มารายงานตัวปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

ถ้าผู้ผ่านการสอบคัดลเือกไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์  29 กันยายน 2566
โดย: admin


ย้อนกลับ
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้